Trên toàn cầuSwitzerlandSwiss Football TeamSwitzerland bóng đá bài hát
Red and White football scarf

515 Switzerland Bài hát & amp; Football Chants

Đội tuyển bóng đá chơi ở Swiss Football Team, Switzerland

2410 Ole - Switzerland Love the tune to this great Switzerland football chant Danh sách bài hát
2660 Switzerland Bounce Popular football chant in German Danh sách bài hát
2954 Stand Up If You're Swiss On your feet... Danh sách bài hát
3574 Those Who Don't Jump Aren't Swiss Arise fellow Swiss Danh sách bài hát
5089 Use! "Use" is like "get him off the pitch ref" or just "p*ss off" if an opponent player fouls Danh sách bài hát
 
5695 Otmar Hitzfeld Chant for the Swiss manager Danh sách bài hát
6358 Senderos For top stopper Senderos Danh sách bài hát
6682 Hakan Yakin All time great for Switzerland Danh sách bài hát
7347 Swiss National Anthem The Swiss National Anthem Danh sách bài hát

Ý kiến

25.000 + chants trong túi của bạn!

App Store Android Market

FIFA và PES Chant gói

Tốt nhất Switzerland bóng đá chants và bóng đá bài hát với lời bài hát và sẵn sàng để tải xuống cho Pro Evolution và FIFA trò chơi.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng