Trên toàn cầuSwitzerlandSwiss Football TeamSwitzerland bóng đá bài hát
Red and White football scarf

563 Switzerland Bài hát & amp; Football Chants

Đội tuyển bóng đá chơi ở Swiss Football Team, Switzerland

2606 Ole - Switzerland Love the tune to this great Switzerland football chant Danh sách bài hát
2798 Switzerland Bounce Popular football chant in German Danh sách bài hát
3059 Stand Up If You're Swiss On your feet... Danh sách bài hát
3719 Those Who Don't Jump Aren't Swiss Arise fellow Swiss Danh sách bài hát
5142 Use! "Use" is like "get him off the pitch ref" or just "p*ss off" if an opponent player fouls Danh sách bài hát
 
5705 Otmar Hitzfeld Chant for the Swiss manager Danh sách bài hát
6425 Senderos For top stopper Senderos Danh sách bài hát
6569 Hakan Yakin All time great for Switzerland Danh sách bài hát

Ý kiến

25.000 + chants trong túi của bạn!

App Store Android Market

FIFA và PES Chant gói

Tốt nhất Switzerland bóng đá chants và bóng đá bài hát với lời bài hát và sẵn sàng để tải xuống cho Pro Evolution và FIFA trò chơi.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng