Trên toàn cầuSwitzerlandInternationalSwitzerland bóng đá bài hát
Red and White football scarf

500 Switzerland Bài hát & amp; Football Chants

Đội tuyển bóng đá chơi ở International, Switzerland

829 Ole - Switzerland Love the tune to this great Switzerland football chant Danh sách bài hát
919 Stand Up If You're Swiss On your feet... Danh sách bài hát
3549 Use "Use" is like "get him off the pitch ref" or just "p*ss off" if an opponent player fouls Danh sách bài hát
4153 Switzerland Bounce Popular football chant in German Danh sách bài hát
8923 Hakan Yakin All time great for Switzerland Danh sách bài hát
 
10111 Otmar Hitzfeld Chant for the Swiss manager Danh sách bài hát
10696 Senderos For top stopper Senderos Danh sách bài hát
15515 Those Who Don't Jump Aren't Swiss Arise fellow Swiss Danh sách bài hát
17298 Tor - Switzerland Love this tune too

Ý kiến

25.000 + chants trong túi của bạn!

App Store Android Market

FIFA và PES Chant gói

Tốt nhất Switzerland bóng đá chants và bóng đá bài hát với lời bài hát và sẵn sàng để tải xuống cho Pro Evolution và FIFA trò chơi.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng